Archivum - ‘Kiegészítők’

Szipolyok Yukumban

szombat, március 17th, 2012

írta: Gyimóthy Kartal Énok

20 oldal, kalandmodul 3–4. szintű kalandozók számára

Yukum romvárosának látogatói többnyire kíváncsi kalandorok, akiket misztikus kincsek hírei vonzanak ide, és kalózok, akik számára a soraikat megritkító eltűnések ellenére nincs is jobb hely törvénytelen alkuik megkötésére. Most viszont az a hír járja, hogy a romok között élő titokzatos, intelligens faj egyre szaporodik… A romos palota sötéten ásító ablakai mögötti termekben, és kanyargó földalatti járatokban egy gonosz elme szövi világhódító terveit.

Szipolyok Yukumban — letöltés (4,2 MB PDF)
Kommentek (LFG.HU)

Oolar Ideje

szombat, december 10th, 2011

írta: Füstös Péter

16 oldal, kalandmodul 5–7. szintű kalandozók számára.

Aira erődje már csak nyomaiban emlékeztet egy igazi katonai erősségre. Fogadóknak és kereskedéseknek ad helyet, vendégei mindenre elszánt kincsvadászok, nagyravágyó kalandorok, hősi titulusra áhítozó fegyverforgatók. Szokatlan népszerűségét az alig egynapi gyalogútra fekvő mocsárvidéknek köszönheti, amit a közelmúltban különös állításokkal hoztak összefüggésbe. Papok és látnokok egy hatalmas drágakőről számoltak be; elfeledett varázslók pergamenjei egy elsöprő erejű mágikus tárgyról; míg a könyvtárak történelmi feljegyzéseik egy letűnt civilizáció rejtett ereklyéjéről. Bármi legyen az igazság minden jel arra mutat, hogy egyazon dologra utalnak, amit az erőd melletti mocsár rejt.

Oolar Ideje — letöltés (2,6 MB PDF)
Kommentek (LFG.HU)

A Város Alatt

szombat, november 26th, 2011

írta: Lux Gábor

12 oldal, kalandmodul 6–8. szintű kalandozók számára.

Több évszázad telt el azóta, hogy Ardaxász, a rettegett zsarnok végleg távozott az élők sorából. Amikor hónapok teltek el anélkül, hogy kilépett volna palotája kapuin vagy alvilági szolgákat küldött volna vélt és valós ellenségei elveszejtésére, a város bátrabb gazemberei előbb óvatosan, majd egyre szemtelenebbül sündörögtek bronzzal és kék cseréppel fedett lakhelye körül. A legvakmerőbbek végül leküzdötték a mindenkibe beléivódott félelmet, s az eddig zárt kapukat kitárva nekiláttak a palota kifosztásának. Amit találtak, az csakugyan gazdagságra és hatalomra vallott, de mégis meglepően, sőt, gyanúsan kevés volt. S ami a legkülönösebb, Ardaxász földi testét sem lelték a fényűző termekben vagy a titkos kamrákban. Ez sokakat elbizonytalanított, hiszen holttest nélkül mindig előfordulhat, hogy a meglopott varázsló visszatér hogy elszámoljon a tolvajokkal.

Ardaxász azonban nem tért vissza sem egy, sem tíz év múlva. A város urai fellélegeztek, a tolvajok túladtak a drága portékákon, a házba pedig előbb koldusok vették be magukat, majd amikor leomlott, az utolsó tégláig elhordták. Ma már kevesen tudnák megmondani, igazából hol is állt. Valójában Ardaxász nem távozott el végleg erről a világról. Valahol mélyen a város alatt, egy csapdákkal védett földalatti mauzóleumban ütött tanyát, ahol elméje halála után is szabadon járhatta a létezés síkjait. Rejtekhelyéről eleinte csak tanítványai tudtak, s ők időről időre felkeresték és tanácsokat kértek tőle. Később ezt a titkot továbbadták saját bizalmasaiknak, fóliánsokban és tekercsek soraiban rögzítették: aki a sírjában is éber mágusmester elé járul, s kiállja próbáit, az részesülhet bölcsessége kincseiben. Ezeket a jegyzeteket azonban rendre azok írták, akik vagy visszatértek a fekete mélységekből, vagy soha nem is járták meg őket. A többiek — a többiek hallgatnak.

A Város Alatt — letöltés (690 KB PDF)
Kommentek (LFG.HU)

A Princípium Nevében!

szombat, szeptember 17th, 2011

írta: Lux Gábor

16 oldal, kalandmodul 5–7. szintű kalandozók számára.

A Szolón szerinti időszámítás 3995. év nyarának végéhez közeledve az **Arx** Legfelsőbb Szinódusa #3775 számmal sorszámozva szűkszavú közleményt adott ki:
*** *** *** A Princípium nevében! Az **Arx** ezennel megállapítja, hogy Megakrátész, Akrászia ura alapvető filozófiai elveket hágott át városa kormányzása során, és tévelygéseit többszöri határozott felszólítás után sem volt hajlandó korrigálni. Ezért az **Arx** Legfelsőbb Szinódusa Megakrátészre és megátalkodott bűnbandájára tizenegy igen és tíz nem szavazat alapján HALÁLOS ítéletet szabott ki, valamint további rendelkezések meghozataláig elrendelte Megakrátész mindennemű ingó és ingatlan vagyonának, így Akrászia városának lefoglalását és zár alá helyezését. Az ítélet végleges és azonnal végrehajtandó. Az intézkedések mielőbbi és hatékony foganatosítása érdekében az **Arx** megfelelően kiképzett szakértőkből álló delegációt küldött Akrászia városába. *** *** ***
Nem sokkal később válogatott lovakon egy kisebb csapat hagyta el Propyla városát. A lovasok a Délión felé vezető forgalmas kereskedőútról letérő, kisebb forgalmú útvonalon délnyugatnak, Akrászia városának fordultak.

A Véletlen Találkozások I. szerepjátékos találkozón lejátszott kalandmodul Akrászia városának leírásával kiegészített, a versenyen használt példakaraktereket és futurisztikus eszközöket is tartalmazó kiadása.

A Princípium Nevében! — letöltés (3,5 MB PDF)
Példakarakterek és más kiegészítők (3,5 MB PDF)
Kommentek (LFG.HU)

Városi Találkozások II.: Éjszakai Táblázat

szombat, augusztus 20th, 2011

írta: Lux Gábor

28 oldal, háttér városi kalandokhoz.

Nappal megkeresett pénzüket könnyelműen elmulatók, a bűn és a balsors számkivetettjei, céljaikat eltökélten követő magányos megszállottak, és azok, akiknek az éjszaka nem fenyegetés, hanem ígéret. A Városi Találkozások második része 300 találkozáson keresztül mutatja be a nagyvárosok sötét oldalát, az utcákat és tereket benépesítő furcsa, vagy éppen nagyonis kiszámítható alakokat. A találkozások felhasználhatók játék közben, városi kalandok megalkotása során, a függelékben közölt egyszerű módszer felhasználásával pedig a város életét átszövő titkos társaságok és összeesküvések kidolgozásához is.

Városi Találkozások II.: Éjszakai Táblázat — letöltés (440 KB PDF)
Kommentek (LFG.HU)

Tengerdémon

vasárnap, június 5th, 2011

írta: Lux Gábor

16 oldal, kalandmodulok 3–5. szintű kalandozók számára.

A Tengerdémon temploma beláthatatlan idők óta áll elhagyatott terén, amely a város része, de nem vezet hozzá ismert utca: csak aki megvárja a számára kijelölt időt, léphet azoknak az álmoknak az útjára, amelyek hozzá vezetnek a csöndön és homályon át. Azt állítják, a tengerek pusztító hatalmát imádó megszállott papokon kívül csak kevesek ismerik az utakat, és még kevesebben tértek vissza róluk. De most a város múltja talán mégis kulcsot ad az okkult titok megoldáshoz… Ez a kiadvány három kalandmodult tartalmaz a Tengerdémon baljós templomához vezető útról, a templom titkairól és veszélyeiről, és arról, hogy mi következik utána.

Tengerdémon — letöltés (291 KB PDF)
Kommentek (LFG.HU)

Fomalhaut Városai I.

péntek, március 11th, 2011

írta: Lux Gábor

16 oldal, háttér városi kalandokhoz.

Labirintusszerű utcahálózatok; terek, beugrók és zsákutcák kusza szövevénye; tervek és ellentervek; koldusszegénység és magamutogató jólét; a maguk igazát követő hitek és a hatalom magányos megszállottjai. Minden város egyedi rendszer, ezer megfejtéssel rendelkező rejtvényfeladvány, univerzális, de minden konkrét megjelenésükben egyedi minták hierarchiája.

Ez a kiadvány Fomalhaut négy városáról ad rövid, kalandok sorát ígérő leírást: megtalálható közöttük Pentasztadión, dúsgazdag kereskedő-nagyurak és kipróbált tengerészek hona; Argyrus erőd, egy kicsiny kikötőváros ahol a szigorú közrend álcája egymással merőben ellentétes ambíciókat takar; Khosura, négy misztérium szent városa egy holtak lakta sósvizű tó felett; és Dusal Dagodli, ahol az eszmék közötti szabad versengés az emberi alaptermészet számos alapvető megnyilvánulási formájába enged betekintést.

Fomalhaut Városai I. — letöltés (4,7 MB PDF)
Kommentek (LFG.HU)

A Barbárkirály

szombat, február 12th, 2011

írta: Lux Gábor

16 oldal, kalandmodul 4–6. szintű kalandozók számára.

Velft határvárosa után, ahol José Antonio Balazán tábornok légiója ül törvényt, a Tarkisváradból induló nagy keleti kereskedőút elhagyja a civilizációt. A városok körüli területek felszántott földjei, majd a völgyek kis falvai és őrtornyai után végtelen hegyvonulatok következnek.

Ezen a sivár vidéken uralkodott egykor a Barbárkirály. Harcosai állati szellemek előtt hajlongtak és rézeszközöket használtak, csak ritkán jutva értékes vashoz. A hitvány és gonosz nép portyái mindig rettentő pusztításokkal jártak, hiszen sarc helyett rabszolgaságra vetették vagy megölték, aki útjukba került. Mindez tartott két és fél évtizedig, amikor is a király halála után páncélos harcosok jöttek a síkságokról, és ahogy egykor a barbárok, ők sem könyörültek senkin.

A barbárok földjén, a valaha szent tó mellett új város épült: Est. Alliria és Mitra lovagrendjei, majd szégyenletes legyőzetésük után Talorn inkvizítori papjai mindig biztosították a rendet és törvényt. A gazdag bányák és legelők átformálták a terület arcát, legalábbis addig a határig, amíg a telepesek biztonságban érzik magukat. De ezen túl, völgyektől a csúcsokig, a hegység háborítatlan mint egykoron. És azt mondják, egyik völgyében, amelyet barbár katonák árnyai kísértenek, még ott áll a Barbárkirály, az utolsó uralkodó nyughelye…

A Barbárkirály — letöltés (3,3 MB PDF)

A Kínok Temploma

hétfő, január 31st, 2011

írta: Füstös Péter

20 oldal, kalandmodul 3. szintű (kezdő) kalandozók számára.

Egykoron a környék minden lakója egy embertől rettegett: Nikándertől, Byro főpapjától. A kígyóisten követői és hüllőszerű bestiái félelemben tartották a településeket; embereket raboltak és kegyetlen kínzásoknak vetették alá vagy rabszolgájukká tették őket. Ezek a rabszolgák voltak kénytelenek megépíteni a Kínok Templomát a sziklák árnyékában, a földalatti sötétségben, ahol Nikánder közelebb lehetett istenéhez, Byrohoz. Azok számára, akiket ide hurcoltak, a templom maga lett a pokol. A sötét falak százak fájdalmas sikolyát nyelték el, de senki nem volt, aki be tudott volna számolni a történtekről.

Mire kellő távolságra eljutottak a hírek, ahonnan segítség is remélhető volt, a gonosz legendája magától lezárult. Nikánder meghalt. Halála körülményeit a mai napig pletykák és találgatások övezik; az egyik áruló híve megmérgezte, saját szörnyetegei ellene fordultak, kalandozók törtek be a templomba és végeztek vele, és hasonlók. Mindegyik csupán találgatás, de tény, hogy a főpap egyik napról a másikra eltűnt, és vele együtt minden követőjének is nyoma veszett. A vidék szép lassan feleszmélt a kegyetlen múltból és békés, nyugodt életet kezdett élni.

Több száz zavartalan év után a letűnt templom melletti kis faluban ismét feltámadt a félelem. Mintha a történelem megismételni látszana önmagát. Az elmúlt hetekben több tucatnyian eltűntek, majd kígyóemberek és vad bestiák rontottak be és okoztak kíméletlen rombolást. Az egyszerű népek hamar felépítették a maguk magyarázatát: talán Nikánder tért vissza a halálból, vagy talán sohasem halt meg. Mások szerint valaki csupán kihasználja a régi legendát, és éppen ezt akarja elhitetni. Akármi is legyen az igazság: kiderül a Kínok Templomában!

A Kínok Temploma — letöltés (1,1 MB PDF)
Kommentek (LFG.HU)

Városi Találkozások I.: Nappali Táblázat

vasárnap, augusztus 8th, 2010

Matthew J. Finch

24 oldal, háttér városi kalandokhoz.

Talán az összes kalandtípus közül a nagyvárosban játszódókra a legnehezebb pontosan felkészülni: a zegzugos utcák, apró terek és grandiózus sugárutak szövevényes hálózatában minden és mindennek az ellenkezője előfordulhat, és könnyen meglehet, hogy a játékosok a kidolgozott kalandhelyszíneket elkerülve ismeretlen terepre merészkednek. A Szörnyek és Kincsek oldalain szereplő véletlen találkozási táblázatok ötletadóként járulnak hozá a hézagok kitöltéséhez és az improvizációhoz: nem csak „szörnyeket”, kalandlehetőségeket generálnak.

Ez a kiadvány hasonló, de mégis más: az oldalain felsorolt 300 találkozás nem általános, hanem jórészt egyedi, egyszer használatos esemény. A bennük rejlő lehetőségek mégis szédítőek! Ha úgy tetszik, a találkozások lehetnek mellékszálak és a fő kalandtól független események. De dönthetünk úgy is, hogy három-négy véletlenül kiválasztott találkozás összefűzésével és némi fantáziával egy teljesen új kalandot hozunk létre; vagy ha a karakterek kidolgozatlan területre tévednek, pár dobással gyorsan megtudhatjuk, miféle lakók népesítik be a városrészt, esetleg ha kell néhány gyors NJK, itt biztosan találunk valamit. Az anyag erénye vázlatossága: a felsorolt találkozások nyitott szituációk, s a játékos társaságon múlik, végül mi kerekedik ki belőlük – dicsőség és halál, vagyon vagy csak egy futó találkozás.

Városi Találkozások I.: Nappali Táblázat — letöltés (360 KB PDF)
Kommentek (LFG.HU)